Facebook
Bunt Młodych Duchem
Książki polecane:
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 51
W tym miesiącu: 1417
W tym roku: 26639
Ogólnie: 453690

Od dnia 21-09-2006

Bunt Młodych Duchem

Konferencja na Pokuciu 1-3 czerwca

Autor: Jan Sklodowski
01-06-2017

Stowarzyszenie „Res Carpathica”i współorganizatorzy zapraszają badaczy historii oraz kultury grup etnograficznych Karpat Wschodnich, także regionalistów i kulturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych poznawaniem Huculszczyzny i Pokucia do uczestnictwa w konferencji „SPOTKANIA NA POKUCIU – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE  2017”, Ukraina
W 80. ROCZNICĘ WYDANIA I TOMU Z CYKLU „NA WYSOKIEJ POŁONINIE” STANISŁAWA WINCENZA (1936-2016)

Miejsce: Iwano-Frankiwśk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina
Czas:       1 – 3 czerwca 2017

Program ramowy imprezy:

Iwano-Frankiwsk (Stanisławów)

1 czerwca (czwartek)
- godz. 9.30 – 12  otwarcie konferencji w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (ul. Siczowych Strilciw 56)
- spotkanie z nauczycielami języka polskiego i przedstawicielami polskich organizacji,
- wystąpienia referatowe:

1.Prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski) – „Na wysokiej połoninie” – między mitem a rzeczywistością
2.Dr Stanisław Zawodnik (Association Polonaise, Genewa) - Szwajcarsko-francuskimi śladami Stanisława Vincenza.
3.Dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum, Kraków) - Ludzie i obrazy Karpat Wschodnich w zbiorze Tadeusza Wilczyńskiego (1888-1981).
4.Mgr Natalia Tarkowska (Akademia Ignatianum, Kraków) – Szkic historyczny oraz specyfika wybranych miejscowości uzdrowiskowych i letniskowych na Huculszczyźnie i Pokuciu.
5.Mgr Jarosław Krasnodębski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)- Powstanie i działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Stanisławowie (1938-1939).
-  godz. 14 – 17 spotkanie w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym imienia Wasyla   
  Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (ul. Szewczenka 57, sala 25) z wykładowcami i pracownikami naukowymi,
   - wystąpienia referatowe:
1.Dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski (Politechnika Łódzka) – Cerkiew huculska wszystkim znana?
2.Prof. dr hab. Wołodymyr Komar - Założenie  i działalność Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny
3.Mgr Wojciech Włoskowicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa) - Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym.
4.Doc. Mykoła Genek - U źródeł polsko-ukraińskiego porozumienia. Doświadczenie międzynarodowych kontaktów pracowników paryskiej „Kultury” na terytorium Stanisławowskiego obwodu.
5. Dr Dariusz Dyląg (Galicyjskie Towarzystwo Historyczne) - Schroniska, których nie ma – obiekty turystyczne czeskich, polskich, ukraińskich, węgierskich i rumuńskich organizacji turystycznych w Karpatach Wschodnich do 1944 r.
6 Doc. Andrij Korolko - Drugi naukowy zjazd „Środkowe i Wschodnie Polskie Karpaty” w Krakowie 30-31 października 1938 r: rezolucje oraz problematyka wystąpień uczestników forum naukowego.

Bystrycia (Rafajłowa)
 2 czerwca (piątek)
-ok. godz. 12 - spotkanie z młodzieżą ukraińską/występy artystyczne – szkolny zespół regionalny w Domu Kultury w Bystryci (Rafajłowej)
-godz. 13-15 - konferencja w Domu Kultury
   wystąpienia referatowe:
1.Prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Fenomen męskiego huculskiego stroju regionalnego.
2.Dr Ewelina Lesisz (Uniwersytet Warszawski) - Huculskie Święto Jordanu - tradycja i współczesność.
3.Dr Magdalena Sobolewska-Bereza (Uniwersytet Warszawski) - Unikalne aspekty przyrodnicze Karpat Wschodnich.
4. Bogdan Bereza (Stowarzyszenie „Res Carpathica”, Warszawa) - Góry - na pograniczach kultur i społeczeństw. Władysław Midowicz - od wojny na pędzle do jazdy na Białym Słoniu - racje widziane z dwóch stron.
5. Dr Dariusz Dyląg (Galicyjskie Towarzystwo Historyczne) - Spór o znaki, którego nie było, czyli rzecz o współpracy gorgańskich znakarzy z Czech, Polski i Ukrainy.
6. Dr Jan Skłodowski (Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa) – Rafajłowa - huculska wieś w Karpatach Wschodnich.
- godz. 15 – 17.30 - spacer historyczny po miejscowości, odwiedzenie miejsc pamięci (pomniki legionowe)

3 czerwca (sobota)
- dzień górski w Bystryci (Rafajłowej) - w zależności od pogody, przebycie tras historycznych, opcjonalnie:  Płoska, Przełęcz Legionów, Taupiszyrka, Sywula; zapalenie zniczy przy pomniku Legionistów.

Wstęp na wykłady wolny.
W przedstawionym programie mogą zaistnieć niewielkie zmiany.
Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie konferencji udziela:
Stowarzyszenie „Res Carpathica”
Jan Skłodowski
Tel. 00 48 506-269-837, 00 48 696-912-177;  email: jan.sklodowski@gmail.com


Współorganizatorzy ze strony polskiej:
STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa
prezes zarządu dr Jan Skłodowski

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa
prezes zarządu Mikołaj Falkowski

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków
dyrektor dr Andrzej Gielarowski

ze strony ukraińskiej:
CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU
dyrektor Maria Osidacz

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa

SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa)
przewodnicząca Hanna Wasiliwna Hawiuk


Patronat honorowy:
PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk
rektor prof. dr hab. Ihor Cependa

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE LWOWIE
konsul generalny Rafał Wolski

Patronat naukowy:
INSTYTUT LITERATURY POLSKIEJ, WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
dyrektor prof. dr hab. Ewa Paczoska

Patronat medialny:
KURIER GALICYJSKI, Iwano-Frankiwsk - Lwów, red. nacz. Mirosław Rowicki
BUNT MŁODYCH DUCHEM, Warszawa,.